Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर, सप्तरी

कन्चनपुर, सप्तरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी बनेर आएकाे सूचना

6 महिना अगाडी

2076-04-26


यस कार्यालय मार्फत राहदानी आवेदन पेश गरेका मिति २०७६ साल आषाढ २५ गते देखि  मिति २०७६ साल श्रावण ९ गतेकाे रसिद नम्बर १११० सम्मकाे आवेदकहरुकाे राहदानी तयार भएर आएकाेले सक्कल नागरिकता र रसिद  लिएर बुझ्न आउन जानकारी गरिन्छ ।