Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर, सप्तरी

कन्चनपुर, सप्तरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

समावेशी निवेदनकाे ढाँचा ( मधेशी, दलित,मुस्लिम र आदिवासी / जनजाति )