Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर, सप्तरी

कन्चनपुर, सप्तरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

१२‌‌औ लट राहदानी आएकाे स्चना

3 दिन अगाडी

2076-11-02


यस कार्यालय मार्फत मिति २०७६ साल पाैष २९ गतेदेखि मिति २०७६ साल माघ १५ गतेसम्म पेश गरेका आवेदकहरुकाे राहदानी तयारी भइ आएकाेले सम्बन्धित व्यक्तिले सक्कल नागरिकता र नगदी रसिद लिइ कार्यालय समयमा बुझ्न आउनु हाेला ।