Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर, सप्तरी

कन्चनपुर, सप्तरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

११आ‌ै लटकाे राहदानी आएकाे सुचना

13 दिन अगाडी

2076-10-21


यस कार्यालय मार्फत मिति २०७६ साल पाैष १२ गते देखि मिति २०७६ साल पाैष २८ गतेसम्म पेश गरेका आवेदकहरुकाे राहदानी तयार भइ आएकाेले सम्बन्धित व्यक्तिकाे सक्कल नागरिकता र नगदी रसिद लिइ कार्यालय समयमा बुझ्न आउनुहाेला ।